De Privacy statement NLdate kunt u ook downloaden in Adobe PDF formaat. U heeft hiervoor het programma Adobe Reader nodig.Privacy statement NLdate

Versie geldig vanaf: 15 juni 2015Algemeen

Uw privacy is van groot belang voor NLdate. Daarom hanteert NLdate het volgende privacy statement zodat duidelijk is welke en op welke manier uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door gebruik te maken van de diensten van NLdate verklaart u bekend en akkoord te zijn gegaan met dit privacy statement en de algemene voorwaarden van NLdate.

Persoonsgegevens

Om (effectief) gebruik te maken van de diensten van NLdate dient u informatie en persoonsgegevens te publiceren. NLdate informeert u door middel van dit privacy statement over hoe NLdate deze gegevens opslaat en verwerkt en met welke doeleinden dit gebeurt.

Verplichte persoonsgegevens

Verplichte persoonsgegevens die u dient op te geven voor het gebruik van NLdate zijn:

  • Een gebruikersnaam;
  • Uw locatie;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw geboortedatum;

Deze informatie slaat NLdate op wanneer u de diensten van NLdate gebruikt.

Aanvullende persoonsgegevens

Naast de verplichte persoonsgegevens kunt u ook facultatief aanvullende persoonsgegevens via uw Profiel opgeven. Deze aanvullende persoonsgegevens betreffen bijvoorbeeld uw ras, godsdienst, lichaamsbouw of een foto.

Alle informatie die u invult via uw Profiel worden publiek gemaakt en zijn zodoende inzichtelijk voor alle bezoekers van de Website van NLdate. U dient derhalve rekening te houden met welke informatie u publiceert via uw Profiel.

Berichtuitwisseling

Alle berichten die uw via NLdate verstuurt naar andere Gebruikers worden opgeslagen op de servers van NLdate. NLdate zal deze berichtenuitwisseling niet inzichtelijk maken, tenzij NLdate daartoe op grond van een wettelijke bepaling toe wordt verplicht.

Nieuwsbrieven en reclame

NLdate zal het door u opgegeven e-mailadres gebruiken om nieuwsbrieven van NLdate naartoe te zenden. Ook kan NLdate het opgegeven e-mailadres gebruiken om reclameboodschappen van niet aan NLdate gelieerde (commerciƫle)partijen te verzenden, teneinde de kosten voor het gebruik van de door NLdate geexploiteerde website te dekken. NLdate probeert bij het selecteren van deze partijen zoveel mogelijk bij uw persoonlijke interesse aan te sluiten. Indien u op enig moment geen nieuwsbrief en/of reclame wenst te ontvangen, kunt u dit onder uw profielinstellingen wijzigen.

Aanvullende informatie

NLdate verzamelt aanvullende informatie over uw gebruik van de Website. Uw IP-adres, besturingssysteem en dergelijke worden geregistreerd. Hiermee verkrijgt NLdate inzicht in het gebruik van de diensten en hoe deze verbeterd kan worden.

Doeleinden

NLdate verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

  • De dienstverlening te verzorgen;
  • Om u te informeren over (nieuwe) dienstverlening;
  • Om u te voorzien van passende advertenties via de Website en e-mail;
  • De dienstverlening te verbeteren;
  • Fraude en misbruik tegen te gaan;
  • Uw persoonsgegevens aan derden te geven indien daar een wettelijke plicht toe ontstaat.

Beveiliging

NLdate stelt alles in het werk om verzamelde persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Opgeslagen persoonsgegevens worden adequaat beveiligd, zover de stand der techniek dit mogelijk maakt.

Wijziging & inzage

NLdate is gerechtigd om te allen tijden wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. Indien NLdate overgaat tot wijziging van het privacy statement zal u daarover geĆÆnformeerd worden via de Website.

heeft te allen tijden recht om inzage te vragen in de over u verzamelde persoonsgegevens. Indien u een dergelijke verzoek kenbaar maakt, zal NLdate binnen 4 weken voldoen aan uw verzoek.

Toepasselijk recht & overige

Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van dit privacy statement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder toepasselijkheid van de Nederlandse wet.

Indien NLdate overgaat op een derde partij of dat NLdate fuseert met een derde partij, mogen uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan deze partij. Deze partij verkrijgt daarmee het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken zoals overeengekomen is in dit privacy statement.

Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens, dient u deze via een e-mailbericht aan NLdate(info@nldate.nl) kenbaar te maken.